Dávkovací jednotky a směšovací stanice PLASTICOLOR jsou určeny a používány pro dávkování granulovaných, volně tekoucích a nelepivých materiálů, jakým je například masterbatch, předemleté materiály, původní materiály a suché směsi z PVC. Oblasti použití zahrnují všechny výrobní procesy vytlačování, vyfukování a vstřikování plastů.

Samostatné dávkovací jednotky

Modulární systém PLASTICOLOR má čtyři velikosti dávkovacích jednotek o výkonu mezi 70 g/h a 3500 kg/h.

Systémy pro změnu barev

Změna barvy přepnutím přepínače: tato funkce je zajišťována pomocí 2 nebo více jednotek PLASTICOLOR. Standardní systémy pro změnu barev se sestávají z 2 až 8 jednotek PLASTICOLOR, které jsou namontovány na společném hrdlu. Je ale možné navrhnout a dodat speciální systémy pro změnu barev pro více než 8 složek.

Dávkovací stanice

Systém dávkovacích stanic nekombinuje jen dávkovací jednotky, ale všechny součásti od místa dávkování stroje, jako je násypka na hlavní materiál, násypný dávkovač, magnetický separátor atd. Může se jednat o vícesložkový dávkovací systém (např. katalyzátor / barva), nebo o systém pro více barevných příměsí.

Směšovací stanice

Ve směšovací stanici PLASTICOLOR je každá jednotlivá složka, včetně hlavního materiálu, dávkována samostatnou jednotkou PLASTICOLOR.
Standardní směšovací stanice obsahují 2 až 8 jednotek PLASTICOLOR. Mohou být ale navrženy a dodány speciální směšovací stanice pro více než 8 složek.

Sušicí systém IDT s použitím vysoušedla

Sušicí systém s použitím vysoušedla pracuje na absorpčním principu, tj. používá se uzavřený okruh vytápění a odvlhčování pomocí komory obsahující vysoušedlo.

Horkovzdušný sišicí systém IHT

Sušičky řady IHT využívají okolní vzduch. Výsledek sušení tudíž závisí na podmínkách okolního prostředí (na relativní vlhkosti a teplotě vzduchu). Horkovzdušné systémy se používají hlavně pro předehřev, nebo sušení nehygroskopických materiálů.

Řízení série PC 90/03

Oblast použití: Dávkovací jednotky, dávkovací stanice

Řízení série PC 90/52 / PDC

Oblast použití: Dávkovací jednotky, směšovací stanice, dávkovací stanice, volumetrické (objemové) směšovací stanice 
Několik modulů lze jednoduše umístit společně a společně je také řídit. 
Všechny moduly lze umístit do různě zapuštěných montážních boxů, desktopových skříní, nebo 19“ skříní/racks.

Řízení série PPM

Oblast použití: Dávkovací jednotky, směšovací systémy, dávkovací stanice, systémy pro měření průtoku, volumetrické (objemové) směšovací stanice, gravimetrické směšovací stanice, regulace na základě měření hmotnosti a/nebo regulace gramáže na čtvereční metr, regulace šířky.
Řídicí systém PPM lze připojit ke všem běžným sběrnicovým systémům (Modbus, Profibus atd.).

Ostatní příslušenství pro komfortní řízení a obsluhu systému Plasticolor.

Podpora průmyslu

  Servis extruzních a výrobnich linek všech typů

  Kompletní služby v oblasti pohonů a měničů

  Servis zařízení s PLC Siemens a Allen-Bradley

  Sledování využití výrobních prostředků (OEE)

  Sledování energetických 1/4 hod. maxim

  Speciální průmyslové telemetrické senzory

  Obchodní a servisní zastoupení Plasticolor

  Elektroprojekce průmyslových zařízení

 

Kontaktní informace

  email 

  tel. 775 301 304